Siedlce   Radzyń Podlaski

Kurs prawa jazdy kategorii B

Kategoria B od 18 lat. Uprawnia do kierowania:


  • Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu i motocykla

  • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony oraz z przyczepy lekkiej

  • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg. (wymienionym zespołem pojazdów, pod warunkiem, że przekracza 3,5 tony dmc kierować może tylko osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy. Egzamin ten odbywa się na zasadach egzaminu na kat. B+E)

  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 
Cena kursu - 3000 zł.

Pojazd szkoleniowy - Opel Corsa E.

Kontakt

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy w zapisaniu się na kurs.

ul. Piłsudskiego 56
08-110 Siedlce
DH "Panama" - II piętro

pn-pt 9-17

Numer konta: 971240 2685 1111 0000 3666 1022